ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು – ಅರ್ಥ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು

ಪರಿಚಯ

ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಬಂಡವಾಳದ ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಸಾಲಪತ್ರಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ; ಅಥವಾ, ಇದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗಶಃ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಷೇರುಗಳಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು, ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರು ಕಂಪನಿಯ ಭಾಗಶಃ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು

ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಅವರು ಆನಂದಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳು / ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ.

ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು:

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಜಿಎಂಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗಣನೀಯ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ:

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಗಳು:

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಲಾಭಾಂಶ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುದಾರರು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ, ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ:

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಿಗಿಂತ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಸಾಲದಾತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿದರೂ, ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರವೂ ಹಣ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಯಾವುವು?

ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ನಿಯಮಿತ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳು ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವುಗಳು ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ 1,000 ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶವು 5 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬಾಕಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.  ಅಪಾಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಾಂಡ್ ಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.

ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಕೆಲವು ವಿಧಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಸಹ ಸಂಚಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಬಾಕಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಾಂಕದಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಲಾಭಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು

 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಲಾಭಾಂಶದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
 • ಕಂಪನಿಗಳು ಆದ್ಯತೆಯ ಲಾಭಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿರ ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
 • ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕಗಳು

 • ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ: ಕಂಪನಿಯು ಲಾಭಾಂಶದ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ, ಎಕ್ಸ್-ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದರ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ.
 • ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕ: ಘೋಷಿತ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.
 • ಎಕ್ಸ್-ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದಿನಾಂಕ: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಹಿವಾಟುಗಳು ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅವು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ದರಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಮ್ಮ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಸ್ಥಿರವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು ಲಾಭಾಂಶ ಷೇರುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪ-ವರ್ಗಗಳಿವೆ – ಲಾಭಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು. ಲಾಭಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಷೇರುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭಾಂಶ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಷೇರುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸದಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

 • ಈಕ್ವಿಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
 • ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಎಫ್ಡಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
 • ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ನಗದು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
 • ಈಕ್ವಿಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶದ ಆದಾಯದಿಂದಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ

ಇದು ಒಂದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:

 • ಪ್ರಕಟಿಸದ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ
 • ಆಂತರಿಕ ಮೂಲದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ
 • ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿರಬೇಕು

ಎಫಿಶಿಯೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ (ಇಎಂಎಚ್) ಎಂದರೇನು?

ದಕ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತು ಅದರ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮರ್ಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ, ‘ಮಾರುಕಟ್ಟೆ’ಯ ಮೇಲೆ ಸೋಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ದುರ್ಬಲ, ಅರೆ-ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮೂರು ರೂಪಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳು

ಬರ್ಟನ್ ಮಲ್ಕೀಲ್ (1973) ಅವರ ರಾಂಡಮ್ ವಾಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಗಣಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಊಹಿಸುವಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು (ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್, ಫಾಮಾ, ಜೆನ್ಸನ್, ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಚ್, ಪೋಪ್, ಮಾರ್ಟಿನೊ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮುನ್ಸೂಚಕಗಳನ್ನು (ರೋಸೆನ್ಬರ್ಗ್, ರೀಡ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಟೈನ್, ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಲರ್, ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಟಿಟ್ಮನ್) ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿವೆ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು?

ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಊಹಿಸಲು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಇವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ‘ತಲೆ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳು’ ಅಥವಾ ‘ವೆಡ್ಜ್ಸ್’ ಅಥವಾ ‘ತ್ರಿಕೋನಗಳು’ ನಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬರ್ಟನ್ ಮಾಲ್ಕೀಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 10% ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ನಿಜ ಜೀವನದ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೂಚಕಗಳೆಂದರೆ – ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಂತರಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಚಂಚಲತೆಯ ಇತಿಹಾಸ.

ಹಿಂಜರಿತ ವಿರುದ್ಧ ಖಿನ್ನತೆ

ಮಾನದಂಡಗಳು ಹಿಂಜರಿತ ಖಿನ್ನತೆ
ವಿವರಣೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೋಚನವು ಒಂದೆರಡು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ತೀವ್ರ ರೂಪ
ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜನರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರಭಾವ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಜಿಡಿಪಿ ಸತತ ಎರಡು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 10% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ

FAQs

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರು ವರ್ಸಸ್ ಷೇರು ಎಂದರೇನು?

ಈಕ್ವಿಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ – ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಕೇವಲ ಈಕ್ವಿಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳು, ಸಲಹಾ ಷೇರುಗಳು ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯ ಷೇರುಗಳಿವೆ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರು ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.  ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ (ದಿವಾಳಿತನದ ಮೇಲೆ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ?

ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಎರಡನೆಯದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗುವ ಮೊದಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವೇ?

ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ – ಲಾಭಾಂಶ (ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವರ ಲಾಭದಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಗಳು) ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ (ಅಂದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ)