ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದರೇನು: ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಎಂದರೇನು?

ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಎಂಬುದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ನಿವ್ವಳ ಸ್ವತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವು ಆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡುವ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಸ್ಐಪಿ(SIP)ಯ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಅಥವಾ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ₹1 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ₹1 ಲಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಬಳಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂತಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ:

  • ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿ. ನೀವು ₹500 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ.
  • ಇದರ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ₹500 ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಧಗಳು:

ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಟಾಪ್ಅಪ್ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP):

ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP)ಯು ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP):

ಅದರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದಂತೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಮೊತ್ತದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಗದು ಹರಿವು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪೆರ್‌ಪೆಸುಯಲ್‌ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP):

ಈ ರೀತಿಯ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಪ್ಲಾನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

 

ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ಐಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲಿಸುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಸ್ಐಪ(SIP)ಯು ಸೂಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಪಿ(SIP)ಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಸರಾಸರಿ:

ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸರಾಸರಿ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಯೋಜನೆಯ ಶಕ್ತಿ:

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪಸ್‌ಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ದೈನಂದಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಳು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎಸ್ಐಪಿ(SIP)ಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಕನಸಿನ ಮನೆಗೆ ತಯಾರಾಗುವಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP)ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಫಂಡ್‌ನ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೇಕಡಾವಾರು ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಬಿಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಸೀಲಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಎಸ್ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫಂಡ್ ತತ್ವ, ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಸ್ಐಪಿ(SIP)ಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದುದು ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಜನರು ಒಂದೇ ಫಂಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಾಗಿ ಆವರ್ತನಗಳ ವಿಧಗಳು

types of SIP frequencie

ನಿಮ್ಮ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು

ಮಾಸಿಕ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP), ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಎಸ್‌ಐಪಿ, ವಾರದ ಎಸ್‌ಐಪಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) – ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಎಂಐ(EMI)ಗಳು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಸ್ಐಪಿಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ

ನೀವು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮಾಸಿಕ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರ, ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ) ನೀವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅಥವಾ ವಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದಾಗ ವಾರದ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್, ಟಾಸ್ಕ್-ಕಂಪ್ಲೀಶನ್ ಆಧಾರ ಇತ್ಯಾದಿ)

ಕಂತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸುಲಭ

ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ತಿಂಗಳುದಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ವಾರದ ಎಸ್‌ಐಪಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು:

ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲ:

ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಯೋಜನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳ ಆವರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಪ್ಲಾನಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ(KYC) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆದಾಗ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ:

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ರನ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಥೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಸರಾಸರಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಸರಾಸರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ:

ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದರೆ ಎಸ್ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಾಧನಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಹೂಡಿಕೆಯು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಯಾವುದೇ ರಿವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಾಗಿ ಸೈನ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ (ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಆದಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್‌ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವಿಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಿತ್‌ಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಖಾತರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಲಿಂಕ್ ಆದ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತಮಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸರಾಸರಿ ಅಸಲಿನಿಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ:

ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಪ್ಪಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದು ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.

ಮುಕ್ತಾಯ:

ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಂಬಳದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

FAQs

SIP ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎಂದರೇನು?

 ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವೆಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನೀಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ) ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎಸ್ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

 ನೀವು ಎಸ್ಐಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿವ್ವಳ ಸ್ವತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ (ಎನ್ಎವಿ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ, ಘಟಕಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಐಪಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು?

SIP ಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 100 ರಿಂದ ರೂ. 500 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ನಾನು ಎಸ್‌ಐಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?

 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಐಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ದ್ವಿವಾರ್ಷಿಕ ಎಸ್ಐಪಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ನಾನು ನನ್ನ SIP ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ?

 ಹೌದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ SIP ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಎಸ್‌ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?

ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಫಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನುಭವ, ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಸಹಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.