ભારતમાં ગ્રેચ્યુટી નિયમો માટે સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા

ગ્રેચ્યુટી તમને પૈસાને બદલે કંપનીમાં સમય ઇન્વેસ્ટ કરીને મોટી રકમની કમાણી કરવાની મંજૂરી આપે છે. નીચેના વિભાગોમાં ભારતમાં ગ્રેચ્યુટી અને તેના નિયમો વિશે વધુ જાણો!

ગ્રેચ્યુટી શું છે?

ગ્રેચ્યુટી એ રકમ છે જે એક કર્મચારી તેમના નોકરીદાતા પાસેથી પ્રાપ્ત કરવા માટે હકદાર છે જો તેઓ 5 વર્ષ અથવા તેનાથી વધુ સમય માટે કામ કર્યા પછી કંપની છોડે છે. સેવાના દરેક વર્ષે કર્મચારીને 15 દિવસ વેતન મળી શકે છે. આ સુવિધા ગ્રેચ્યુટી એક્ટ 1972ની ચુકવણી હેઠળ સંચાલિત કરવામાં આવે છે.

ભારતમાં હાલના ગ્રેટ્યુટીના નિયમો

1972ના ગ્રેચ્યુટી એક્ટની ચુકવણીના આધારે, તમામ સંસ્થાઓ અને નિગમો માટે જુલાઈ 1, 2022 ના રોજ એક નવું શ્રમ કાયદો અસરકારક બનાવવામાં આવ્યું હતું. નવા નિયમો હેઠળ, કાર્યકારી કલાકો, ભવિષ્ય ભંડોળ, હાથમાં મળતા પગાર વગેરે જેવા બહુવિધ પરિબળોને અસર કરવામાં આવ્યા હતા. નીચે આપેલામાં કેટલાક મુખ્ય ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા:

  1. સંસ્થાઓએ ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે 50% કર્મચારીઓની સીટીસી (કંપની માટે ખર્ચ) મૂળભૂત ચુકવણી છે. બાકીનું 50% કર્મચારી ભથ્થું, ઘરનું ભાડું અને વધુ સમયથી બનેલું છે. સીટીસીના 50% કરતા વધારે ભથ્થું અથવા મુક્તિઓને વળતર તરીકે ગણવામાં આવે છે.
  2. મહત્તમ મૂળભૂત ચુકવણી હવે સીટીસીના 50% સુધી મર્યાદિત છે જે કર્મચારીઓને ઑફર કરવામાં આવતા ગ્રેચ્યુટી પ્રોત્સાહનમાં વધારો કરશે. ગ્રેચ્યુટીની રકમની ગણતરી હવે મૂળભૂત ચુકવણી અને ભથ્થું ધરાવતા મોટા પગારના આધારે કરવામાં આવશે.
  3. કર્મચારીઓને 15 મિનિટ અથવા તેનાથી વધુ સમયના કાર્ય માટે ચુકવણી કરવામાં આવે છે.
  4. કાર્યકારી ક્ષમતા મહત્તમ 48 કલાક છે.

ભારતમાં ગ્રેચ્યુટી પાત્રતા

ગ્રેચ્યુટી એક્ટની ચુકવણી અધિનિયમ મુજબ, પાછલા 12 મહિનામાં એક જ દિવસે કામ કરતી ઓછામાં ઓછી 10 કર્મચારીઓ ધરાવતી તમામ સંસ્થાઓએ ગ્રેચ્યુટી ચૂકવવી આવશ્યક છે. જો કર્મચારીઓ ઉપરોક્ત અધિનિયમ હેઠળ આવતા ન હોય તો પણ ગ્રેચ્યુટી ચૂકવી શકાય છે. ગ્રેચ્યુટી પ્રાપ્ત કરવા માટે, કર્મચારીએ:

  1. સુપરએન્યુએશન અથવા નિવૃત્તિના લાભો માટે પાત્ર બનો.
  2. કંપની સાથે 5 વર્ષના સતત રોજગાર પછી રાજીનામું આપ્યું છે. જો કે, અકસ્માત અથવા રોગને કારણે તેઓ વીઆરએસ પસંદ કરે અથવા જો તેઓ રિટ્રેચમેન્ટ દરમિયાન બંધ થઈ જાય તો કર્મચારી 5 વર્ષ પહેલાં પણ રકમ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

કર્મચારીના મૃત્યુના કિસ્સામાં, ગ્રેચ્યુટી નૉમિનીને ચૂકવવામાં આવે છે. જો કર્મચારીની અપંગતા બીમારી અથવા અકસ્માતને કારણે હોય, તો ગ્રેચ્યુટી કર્મચારીને ચૂકવવામાં આવે છે.

ગ્રેચ્યુટી પર ટેક્સ

ગ્રેચ્યુટી રકમ પર ટેક્સ આપવામાં આવે છે કે કર્મચારી સરકાર માટે અથવા ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે કે નહીં.

સરકારી કર્મચારીઓ (કેન્દ્રીય/રાજ્ય/સ્થાનિક અધિકારી) માટે, પ્રાપ્ત ગ્રેચ્યુટી સંપૂર્ણપણે આવકવેરામાંથી મુક્તિ છે.

પાત્ર ખાનગી કર્મચારીઓ માટે, નીચેની સૌથી ઓછી રકમ ટૅક્સમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે:

  1. રૂપિયા 20 લાખ
  2. પ્રાપ્ત થયેલ ગ્રેચ્યુટીની વાસ્તવિક રકમ
  3. પાત્ર ગ્રેચ્યુટી

ગ્રેટ્યુટી એપ્લિકેશન માટે ફોર્મ

ફોર્મ આઈ: ગ્રેચ્યુટી ચુકવણીની વિનંતી માટે

ફોર્મ જે: નૉમિની માટે ગ્રેચ્યુટી ચુકવણી માટેની અરજી

ફોર્મ કે: કાનૂની વારસદાર માટે ગ્રેચ્યુટી ચુકવણી માટે અરજી

ફોર્મ એફ: નામાંકન માટેની અરજી

ફોર્મ જી: નવા અથવા નવા નામાંકન માટેની અરજી

ફોર્મ એચ: નામાંકનમાં ફેરફાર કરવા માટેની અરજી

ફોર્મ એલ: નોકરીદાતા આ કર્મચારીને પ્રદાન કરે છે. ડૉક્યૂમેન્ટમાં વળતરની તારીખ અને ચોક્કસ રકમનો સમાવેશ થાય છે.

ફોર્મ એમ: આ દસ્તાવેજ નિયોક્તા દ્વારા કર્મચારીને અસ્વીકાર કરવાનું કારણ જણાવવા માટે પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

ફોર્મ એન: શ્રમ કમિશનમાં રોજગારની અરજી.

ફોર્મ ઓ: આ એક કેસ સાંભળવાનું ફોર્મ છે. તે સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે.

ફોર્મ પી: આ રિરર્સ અદાલતમાં દેખાવા માટે સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરાયેલ સમન પર આધારિત છે.

ફોર્મ આર: આ ફોર્મમાં ગ્રેચ્યુટીની ચુકવણી કરવા માટે સંબંધિત અધિકારીઓની સૂચનાઓ શામેલ છે.

નીચેની બે શ્રેણીના કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુટીની ગણતરી બે અલગ ફોર્મ્યુલા દ્વારા કરવામાં આવે છે:

ગ્રેચ્યુટી એક્ટ, 1972 ની ચુકવણી હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા કર્મચારીઓ

ગ્રેચ્યુટી એક્ટ, 1972 ની ચુકવણી હેઠળ કર્મચારીઓને આવરી લેવામાં આવતા નથી

બે ફોર્મ્યુલા વચ્ચેનો એકમાત્ર તફાવત એ છે કે પ્રથમ કિસ્સામાં, એક મહિનામાં કાર્યકારી દિવસોની સંખ્યા 26 તરીકે લેવામાં આવે છે, અને બીજા કિસ્સામાં, તેને 30 દિવસ તરીકે લેવામાં આવે છે.

ગ્રેચ્યુટી એક્ટ 1972 ની ચુકવણી હેઠળ આવતા કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુટી ફોર્મ્યુલા નીચે મુજબ છે:

ગ્રેચ્યુટી = છેલ્લે આપવામાં આવેલ પગાર એક્સ વર્ષોની સેવાની સંખ્યા એક્સ 15/26

આ કિસ્સામાં, ગ્રેચ્યુટીની ગણતરી 15 દિવસના વેતનના દરે જ કરવામાં આવે છે. છેલ્લે આપવામાં આવેલ પગારમાં શામેલ છે:

બેસિક પે

પગાર ભથ્થું (ડીએ)

વેચાણ કમિશન (જો કોઈ હોય તો)

પેમેન્ટ ઑફ ગ્રેચ્યુટી એક્ટ, 1972ની બહાર આવતા કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુટી ફોર્મ્યુલા છે,

ગ્રેચ્યુટી = છેલ્લે આપવામાં આવેલ પગાર x વર્ષોની સેવાની સંખ્યા x 15/30

નોંધ: પૂર્ણ થયેલ વર્ષોની સેવામાં કોઈ પણ વર્ષ શામેલ છે જ્યારે કર્મચારીએ 240 દિવસથી વધુ સમય માટે કામ કર્યું હતું. જો કે, જો કામમાં ભૂગર્ભ કામ શામેલ છે એટલે કે ખનન, તો ન્યૂનતમ દિવસોની સંખ્યા 180 સુધી ઘટાડવામાં આવે છે.

સંક્ષિપ્તમાં

એકવાર તમને તમારી ગ્રેચ્યુટી ચુકવણી મળી જાય પછી, તમને સરેરાશ બચત થાપણ અથવા ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ કરતાં વધુ વળતર આપનાર સાધનોમાં પૈસા લગાવવાનો એક સારો વિચાર હોઈ શકે છે. સ્ટૉક માર્કેટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એવા સ્થળો છે જ્યાં તમે પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. હજી પણ, જ્યારે તમે પોતાની કમાણી શરૂ કરો ત્યારે તમે રોકાણ શરૂ કરી શકો છો, જેથી તમે લાંબા સમય સુધી કમ્પાઉન્ડિંગના લાભો મેળવી શકો. જો તમે સ્ટૉક માર્કેટ શોધવા માંગો છો, તો આજે ભારતના વિશ્વસનીય સ્ટૉકબ્રોકર એન્જલ વન સાથે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો!

FAQs

2023માં ગ્રેચ્યુટી માટેના નવા નિયમો શું છે?

જુલાઈ 2022 થી ગ્રેચ્યુટી માટેના નવા નિયમોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
50% કર્મચારીઓની સીટીસી મૂળભૂત ચુકવણી હોવી જોઈએ. બાકી 50% કર્મચારી ભથ્થું, ઘરનું ભાડું અને વધુ સમય હોઈ શકે છે. સીટીસીના 50% થી વધુના ભથ્થા અથવા છૂટને વળતર માનવામાં આવે છે.
હવે મહત્તમ મૂળભૂત ચુકવણી સીટીસીના 50% સુધી મર્યાદિત છે. ગ્રેચ્યુટીની રકમની ગણતરી હવે મોટા પગારના આધારે કરવામાં આવશે.
15 મિનિટ અથવા તેનાથી વધુ સમય માટે ચુકવણી કરવી આવશ્યક છે.
મહત્તમ 48 કલાકની કાર્ય ક્ષમતા.

શું 4 વર્ષ 9 મહિના ભારતમાં ગ્રેચ્યુટી માટે પાત્ર છે?

હા. કોઈપણ વર્ષ કે જે દરમિયાન કામદાર 240 દિવસથી વધુ સમય સુધી કામ કર્યું હતું તેને સેવાના પૂર્ણ થયેલા વર્ષ તરીકે ગણવામાં આવે છે અને ગ્રેચ્યુટીની ગણતરીમાં ગણવામાં આવશે. આથી 4 વર્ષ ઉપરાંત 9 મહિનાને સંપૂર્ણ વર્ષ તરીકે ગણવામાં આવશે, આમ 5 વર્ષની સેવા પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

શું ગ્રેચ્યુટી માટે 15 દિવસના વેતનની ગણતરી દર મહિને 26 દિવસ અથવા 30 દિવસના આધારે કરવામાં આવે છે?

ગ્રેચ્યુટી એક્ટ, 1972 ની ચુકવણી હેઠળ આવતા કર્મચારીઓ માટે, ગણતરી દર મહિને 26 કાર્યકારી દિવસ માનવામાં આવે છે. પરંતુ અધિનિયમની બહાર આવતા કર્મચારીઓ માટે, દર મહિને 30 દિવસ માનવામાં આવે છે.

હું રૂપિયા 10 લાખની ગ્રેચ્યુટી માટે યોગ્ય છું પરંતુ મારા એમ્પ્લોયરએ મને રૂપિયા 25 લાખની ગ્રેચ્યુટી આપી છે. મારી ગ્રેચ્યુટીમાંથી કેટલો ટૅક્સ લગાવવામાં આવશે?

નીચેની સૌથી ઓછી રકમ ટૅક્સમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે:
રૂપિયા 20 લાખ
પ્રાપ્ત થયેલ ગ્રેચ્યુટીની વાસ્તવિક રકમ
પાત્ર ગ્રેચ્યુટી
તેથી, અહીં સૌથી ઓછી રકમ રૂપિયા 10 લાખ હોવાથી માત્ર રૂપિયા 15 લાખ કરવામાં આવશે અને હજુ પણ રૂપિયા 25 લાખમાંથી રૂપિયા 15 લાખ રહે છે.