કેવી રીતે આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરવી?

આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરવી એ ભારતીય નાગરિકો અને એનઆરઆઈ માટે આવશ્યક છે. આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરવા માટેના પગલાંઓ અહીં આપ્યા છે.

આધાર કાર્ડ એ 12-અંકનો અનન્ય ઓળખ નંબર છે જે ભારતીય રહેવાસીઓ માટે ઓળખ અને સરનામાના પુરાવા તરીકે સેવા આપે છે. તેનો ઉપયોગ બેંક ખાતું ખોલવા, મોબાઇલ  ફોન કનેક્શન મેળવવા, પાસપોર્ટ માટે અરજી કરવા અથવા સરકારી સેવાઓનો લાભ લેવા જેવા વિવિધ હેતુઓ માટે પ્રાથમિક ઓળખ દસ્તાવેજ તરીકે થઈ શકે છે. આનાથી આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરવી આવશ્યક બને છે. નવા આધાર કાર્ડની જરૂરિયાત ધરાવતા લોકો માટે તમે નીચેના પગલાંનો ઉપયોગ કરીને ઑનલાઇન અથવા ઑફલાઇન અરજી કરી શકો છો.

કેવી રીતે નોંધણી કેન્દ્રમાં આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરવી?

આધાર કાર્ડ માટે ઑનલાઇન અથવા ઑફલાઇન અરજી કરવા માટે, અરજદારોએ ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે તેમની પાસે તમામ આવશ્યક દસ્તાવેજો તૈયાર છે. આ પગલું-દર-પગલાં સૂચનોને અનુસરો:

 1. તમારી પાસે આગળ વધવા માટેના બે વિકલ્પો છે: તમે આધાર નોંધણી કેન્દ્રની મુલાકાત લેતા પહેલા યુઆઈડીએઆઈ વેબસાઇટ દ્વારા યોજેલી મુલાકાત બુક કરી શકો છો અથવા તમે મુલાકાત વિના સીધા જ નોંધણી કેન્દ્રની મુલાકાતની લઇ શકો છો.
 2. આગળ, તમારે નોંધણી પ્રપત્ર ભરવું પડશે, જે યુઆઈડીએઆઈની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. એકવાર તમે પ્રપત્ર ભરી લો તે પછી, તેને આવશ્યક સહાયક દસ્તાવેજો સાથે જમા કરો જે તમારી ઓળખ અને સરનામાના પુરાવા તરીકે કાર્ય કરે છે.
 3. તમારા દસ્તાવેજો ચકાસવામાં આવે અને સ્વીકારવામાં આવે તે પછી, તમારે તમારો બાયોમેટ્રિક ડેટા પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે, જેમાં તમારી આંગળીની નિશાની અને આઇરિસ સ્કેનનો સમાવેશ છે. વધુમાં, તમારા આધાર કાર્ડ માટે એક ફોટોગ્રાફ લેવામાં આવશે.
 4. છેલ્લે, તમને એક સ્વીકૃતિ કાપલી મળશે જેમાં 14-અંકનો નોંધણી નંબર હશે. આ નંબરનો ઉપયોગ તમારા આધાર કાર્ડની સ્થિતિ તપાસવા માટે કરી શકાય છે. જ્યાં સુધી તમે તમારું આધાર કાર્ડ ન મેળવો ત્યાં સુધી સ્વીકૃતિ કાપલી સુરક્ષિત રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે.

કેવી રીતે આધાર કાર્ડ માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે મુલાકાત બુક કરવી?

આધાર કાર્ડ માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા અથવા હાલના આધાર કાર્ડમાં ફેરફાર/અપડેટ કરવા માટે, તમે યુઆઈડીએઆઈ વેબસાઈટ દ્વારા મુલાકાત બુક કરવાનું પસંદ કરી શકો છો. આમ કરવા માટે આ પગલાં અનુસરો:

પગલું 1: યુઆઈડીએઆઈ મુખ્ય પૃષ્ઠની મુલાકાત લો અને આધાર મેળવો વિભાગમાં “મુલાકાત બુક કરો” પર ક્લિક કરો.

પગલું 2: નક્કી કરો કે તમે યુઆઈડીએઆઈ સંચાલિત આધાર સેવા કેન્દ્ર અથવા નોંધણી અધિકારી સંચાલિત આધાર સેવા કેન્દ્રમાં મુલાકાત બુક કરવા માંગો છો.

A) જો તમે યુઆઈડીએઆઈ સંચાલિત આધાર સેવા કેન્દ્ર પસંદ કરો છો:

 1. તમારું શહેર/સ્થાન પસંદ કરો અને “મુલાકાત બુક કરવા માટે આગળ વધો” પર ક્લિક કરો.
 2. આગલા પૃષ્ઠ પર, “નવું આધાર” પસંદ કરો અને તમારો મોબાઇલ નંબર પ્રદાન કરો. “ઓટીપી બનાવો” પર ક્લિક કરો.
 3. પ્રાપ્ત થયેલ ઓટીપી દાખલ કરો અને “ઓટીપી ચકાસો” પર ક્લિક કરો.
 4. તમારી મુલાકાત વિગતો ભરો, જેમાં રહેઠાણનો પ્રકાર, મુલાકાતનો પ્રકાર, અરજી ચકાસણીનો પ્રકાર, રાજ્ય, શહેર અને આધાર સેવા કેન્દ્રનો સમાવેશ થાય છે.
 5. તમારી વ્યક્તિગત વિગતો દાખલ કરો, સમયનો સ્લોટ પસંદ કરો, મુલાકાત વિગતોની સમીક્ષા કરો અને તમારી મુલાકાતની પુષ્ટિ કરો.

B) જો તમે નોંધણી અધિકારી સંચાલિત આધાર સેવા કેન્દ્ર પસંદ કરો છો:

 1. સંબંધિત વિભાગ હેઠળ “પ્રોસીડ ટુ બુક મુલાકાત” પર ક્લિક કરો.
 2. નિવાસી પ્રકાર અને લૉગ ઇન પદ્ધતિ (ઇમેઇલ આઈડી અથવા મોબાઇલ  નંબર) પસંદ કરો. “ઓટીપી મોકલો” પર ક્લિક કરો.
 3. પ્રાપ્ત થયેલ ઓટીપી દાખલ કરો અને “ઓટીપી જમા કરો અને આગળ વધો” પર ક્લિક કરો.
 4. “નવી નોંધણી” પસંદ કરો, તમારું નામ, ઉંમર, લિંગ, નિવાસી પ્રકાર, સરનામું અને સંપર્ક વિગતો પ્રદાન કરો. તમારી મુલાકાત અરજીની સમીક્ષા કરો અને જમા કરો.

પગલું 3: એકવાર તમે સફળતાપૂર્વક મુલાકાત બુક કરી લો, પછી એક સ્વીકૃતિ કાપલી બનશે. કાપલી પ્રિન્ટ કરો અને તેને તમારી સાથે આધાર નોંધણી કેન્દ્રપર લાવો.

કેવી રીતે તમારા આધાર કાર્ડની નોંધણીની સ્થિતિ જાણવી?

તમારા આધાર કાર્ડની સ્થિતિ તપાસવા માટે, તમારે ક્યાં તો નોંધણી આઈડી (ઈઆઈડી), એસઆરએન (સેવા વિનંતી નંબર), અથવા યૂઆરએન (અપડેટ વિનંતી નંબર) ની જરૂર પડશે. ઈઆઈડી તમારી નોંધણી/અપડેટ સ્વીકૃતિ કાપલીની ટોચ પર સ્થિત છે અને તેમાં 14-અંકનો નોંધણી નંબર અને 14-અંકની તારીખ અને નોંધણીનો સમય હોય છે. આ 28 અંકો મળીને તમારું નોંધણી આઈડી (ઈઆઈડી) બનાવે છે.

જો તમે તમારું ઈઆઈડી ખોવાઈ ગયા છો અથવા ભૂલી ગયા છો, તો તમે તમારો નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબર આપીને તેને પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકો છો. આધાર કાર્ડ સફળતાપૂર્વક બન્યા થયા પછી, તમારા નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબર પર એસએમએસ દ્વારા સૂચના મોકલવામાં આવે છે. વૈકલ્પિક રીતે, તમે “આધાર સ્થિતિ તપાસો” પૃષ્ઠની મુલાકાત લઈને તમારા આધાર કાર્ડની વિગતો ચકાસી શકો છો.

કેવી રીતે સૌથી નજીકનું આધાર નોંધણી કેન્દ્ર પસંદ કરવું?

આધાર માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે, તમારે નજીકનું આધાર નોંધણી કેન્દ્ર શોધવાની જરૂર છે:

પગલું 1: યુઆઈડીએઆઈ વેબસાઈટ પર જાઓ અને આધાર મેળવો વિભાગ હેઠળ “સ્થાન નોંધણી કેન્દ્ર” પર ક્લિક કરો.

પગલું 2: તમારો મનપસંદ વિકલ્પ પસંદ કરો: રાજ્ય, પિન કોડ અથવા શોધ ખાનું.

પગલું 3: આવશ્યક વિગતો પ્રદાન કરો જેમ કે જિલ્લો, પેટા જિલ્લો, ગામ, નગર, વગેરે.

પગલું 4: જો તમે માત્ર કાયમી કેન્દ્રો શોધવા માંગતા હો, તો અનુરૂપ ચકાસણી ખાનું પસંદ કરો.

પગલું 5: સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત ચકાસણી કોડ દાખલ કરો, અને “કેન્દ્ર શોધો” બટન પર ક્લિક કરો.

પગલું 6: સંબંધિત આધાર કાર્ડ નોંધણી કેન્દ્રો તમારી સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થશે.

કેવી રીતે ઈઆધાર ડાઉનલોડ કરવું?

આધાર કાર્ડ માટે તમામ આવશ્યક દસ્તાવેજો અને બાયોમેટ્રિક ડેટા જમા કર્યા પછી, કાર્ડને તમારા રહેઠાણના સરનામા પર પહોંચાડવામાં લગભગ 90 દિવસ અથવા 3 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. કાર્ડ ઈન્ડિયા ટપાલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે. જો કે, આધાર કાર્ડની અરજીઓનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી, કાર્ડધારક સુધી કાર્ડ પહોંચવામાં 90 દિવસથી વધુ સમય લાગી શકે છે.

જો કોઈ વ્યક્તિને તેમના આધાર કાર્ડની વિગતોની તાત્કાલિક જરૂર હોય, તો તેમની પાસે ઈ-આધાર તરીકે ઓળખાતી ડિજિટલ નકલ ડાઉનલોડ કરવાનો વિકલ્પ છે. ઈ-આધાર ઑનલાઇન મેળવવા માટે, વ્યક્તિએ આધાર કાર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી જોઈએ અને કાર્ડનું પીડીએફ સંસ્કરણ ડાઉનલોડ કરવા માટે તેમનો નોંધણી નંબર, આધાર નંબર અથવા વાસ્તવિક આઈડી (વીઆઈડી) નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પીડીએફ તેમના નામના પહેલા ચાર મોટા અક્ષરોનો ઉપયોગ તેમના જન્મ વર્ષ સાથે પાસવર્ડ તરીકે કરીને કરી શકાય છે.

કાર્ડ કેવી આધાર રીતે ડાઉનલોડ કરવું તે વિશે વધુ વાંચો ?

સારાંશ

એકંદરે, આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરવી એ એક સરળ પ્રક્રિયા છે જેમાં આવશ્યક દસ્તાવેજો અને નજીકના આધાર નોંધણી કેન્દ્રની મુલાકાતની જરૂર પડે છે. નિર્ધારિત પગલાંને અનુસરીને અને ચોક્કસ માહિતીની ખાતરી કરીને, વ્યક્તિઓ આ આવશ્યક ઓળખ દસ્તાવેજ સરળતાથી અને અસરકારક રીતે મેળવી શકે છે.

FAQs

શું આધાર માટે અરજી કરવા માટે કોઈ વય મર્યાદા છે?

આધાર કાર્ડ માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે કોઈ ચોક્કસ વય મર્યાદા નથી. નવજાત શિશુઓ પણ આધાર માટે નોંધણી કરાવી શકે છે.

આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે મારે કયા દસ્તાવેજો આવશ્યક છે?

આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે તમારે ઓળખ અને સરનામાનો પુરાવો આપવો પડશે. યુઆઈડીએઆઈ આધાર કાર્ડની અરજીઓ માટે ઓળખના પુરાવા (પીઓએલ) અને સરનામાના પુરાવા (પીઓએ) તરીકે દસ્તાવેજોની વિશાળ શ્રેણી સ્વીકારે છે. સ્વીકાર્ય દસ્તાવેજોની ચોક્કસ સૂચિ માટે, તમે પ્રદાન કરેલ લિંકનો સંદર્ભ લઈ શકો છો.

શું મારા માટે મારા સ્થાન પરથી આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરવી શક્ય છે?

તમે આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે સમગ્ર ભારતમાં કોઈપણ અધિકૃત આધાર નોંધણી કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ શકો છો. તે ચોક્કસ સ્થાન સુધી મર્યાદિત નથી.

હું ભારતની બહાર રહું છું અને મારી પાસે આધાર કાર્ડ નથી. શું હું વિદેશથી આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરી શકું?

એનઆરઆઈ (બિન-નિવાસી ભારતીયો) ભારતમાં તેમના આગમન પછી જ આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે, જો તેમની પાસે માન્ય ભારતીય પાસપોર્ટ હોય.