ટિકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) – તે શું છે અને તે કેવી રીતે વાંચવું

1 min read
by Angel One
તમારી જોખમ સહનશીલતા અને રોકાણના ધ્યેયો સાથે મેળ ખાતા આદર્શ રોકાણ પસંદ કરવું મુશ્કેલ છે, ખાસ કરીને, જ્યારે તમારી પાસે અનેક વિકલ્પો હોય છે. આવું કરવા માટે, તમારે દરેક મૂડી-હિસ્સો, તેના કામગીરીનું સૂચકાંકો, કિંમત, સંકળાયેલ જોખમો વગેરેને સમજવું જોઈએ અને

તમારી જોખમ સહનશીલતા અને રોકાણના ધ્યેયો સાથે મેળ ખાતા આદર્શ રોકાણ પસંદ કરવું મુશ્કેલ છે, ખાસ કરીને, જ્યારે તમારી પાસે અનેક વિકલ્પો હોય છે. આવું કરવા માટે, તમારે દરેક મૂડી-હિસ્સો, તેના કામગીરીનું સૂચકાંકો, કિંમત, સંકળાયેલ જોખમો વગેરેને સમજવું જોઈએ અને પછી તમારા માટે કયું શ્રેષ્ઠ છે તે નિર્ધારિત કરવા માટે તેમની તુલના કરવી જોઈએ. મૂડી-હિસ્સોની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટેનું એક એવું સાધન છે ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી).

શું તમે શેરબજારના સમાચારોમાં વિવિધ રંગો અને નિશાની સાથે સંકળાયેલા આલ્ફાન્યુમેરિક પ્રતીકો જોયા છે? એનો અર્થ શું થાય? તેનાથી રોકાણકારોને કેટલો ફાયદો થશે? વિવિધ શેરબજાર ટિકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) માં વિવિધ મૂડી-હિસ્સો પ્રતીકો, મૂલ્યો, ભાવમાં ફેરફાર અને અગાઉના મૂલ્યોનું નિરૂપણ કરે છે. ચાલો આ લેખમાં ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) શું છે અને તેના ઉપયોગો સમજીએ.

ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) શું છે?

ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) એ એક પટ્ટી છે જે ચોક્કસ શેરોમાં ભાવમાં સતત અને વાસ્તવિક સમયમાં ફેરફાર દર્શાવે છે. ઉપરાંત, તે રેખીય રીતે ભાવ અવતરણનું વિતરણ કરે છે અને રોકાણકારોને બજાર ડેટા આપે છે. આજની ટીકર ટેપ  (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) વીજાણુવિષયક છે અને કોમ્પ્યુટર સાધનોનો ઉપયોગ કરીને વિશ્વભરના રોકાણકારોને માહિતી મોકલવામાં આવે છે.

ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) ને વિકસિત કરવું

એડવર્ડ એ. કાલાહાને 1867માં સૌપ્રથમ ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) યંત્ર બનાવ્યું અને થોમસ એડિસને પછીથી તેને વધારે અને આધુનિક બનાવ્યું. 19મી સદીના અંતમાં અને 20મી સદીની શરૂઆતમાં, શેર ભાવ અને સોદાઓ યાંત્રિક રીતે નોંધવામાં આવ્યા હતા અને ટિકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) તરીકે ઓળખાતા કાગળની પટ્ટી પર પ્રસારિત કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) યંત્રનો સૌપ્રથમ બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તેઓએ તે સમયના તારયંત્ર જેવી જ તકનીકનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

(માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) યંત્રમાં કાગળની પટ્ટીનો સમાવેશ થતો હતો જે શેર તારયંત્ર યંત્રને પાર કરે છે. કંપનીના નામ આ યંત્ર પર કાપેલા અથવા સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં છાપવામાં આવ્યા હતા. તે અન્ય વસ્તુઓની સાથે, શેર વ્યવહારોની કિંમત અને માત્રા દ્વારા અનુસરવામાં આવ્યું હતું. યંત્રના ટિકીંગ અવાજોને કારણે સમગ્ર સેટ-અપને ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) કહેવામાં આવે છે.

વર્તમાન શેરના ભાવના આંકડાકીય સૂચકાંકો સાથે, શેરબજારમાં વેપાર કરતી અનેક કંપનીઓને ઓળખવા માટે આલ્ફાન્યૂમેરિક ટીકર પ્રતીકો અથવા કોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ડેટા ખાસ ટંકલેખનયંત્ર પર દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જે તારયંત્ર દ્વારા મૂડી-હિસ્સો પટ્ટી યંત્રને મોકલવામાં આવ્યો હતો અને ટીકર પટ્ટી પર લખવામાં આવ્યો હતો.

કેવી રીતે ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) ને વાંચવી?

ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) પરની દરેક નોંધમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 1. મૂડી હિસ્સાની નિશાની (જે તે કંપનીને ઓળખે છે જેના મૂડી-હિસ્સોનો વેપાર થયો છે)
 2. માત્રા (વેપાર થયેલા શેરની સંખ્યા),
 3. શેર દીઠ ભાવ કે જેના પર વેપાર કરવામાં આવ્યો હતો
 4. પાછલા વેપાર દિવસના બંધ ભાવ કરતાં કિંમત વધારે છે કે ઓછી છે તે દર્શાવતો વધ-અથવા ઘટનો ત્રિકોણ
 5. બીજો નંબર સૂચવે છે કે વેપારની કિંમત અગાઉના બંધ ભાવ કરતાં કેટલી ઊંચી અથવા ઓછી હતી

ચાલો આને એક ઉદાહરણથી સમજીએ.

ઉપરોક્ત ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) માં નીચેના પરિમાણો અને તેમના અર્થ થાય છે.

 • પટ્ટીની નિશાની:

તેમાં અનન્ય અક્ષરોનો સમાવેશ થાય છે જે કંપનીના નામને દર્શાવે છે.

 • શેર્સનો વેપાર:

ભાવ થઈ રહેલા શેરનું વેપાર માત્રા. સંક્ષેપ જ્યાં K=1000, M= 1 લાખ, B= 1 અબજ

 • ભાવ વેપાર:

આ ચોક્કસ વેપાર માટે શેર દીઠ ભાવ દર્શાવે છે.

 • દિશામાં ફેરફાર:

તે દર્શાવે છે કે સ્ટોક પાછલા દિવસના બંધ ભાવ કરતાં ઓછો કે વધુ વેપાર કરે છે.

 • રકમમાં ફેરફાર:

આગલા દિવસના બંધ ભાવથી કિંમતમાં ફેરફાર.

 • ત્રિકોણની નિશાની:

લીલા રંગનો અર્થ એ થાય છે કે શેર અગાઉના દિવસના બંધ કરતાં વધુ ઊંચો વેપાર થઈ રહ્યો છે. લાલ રંગ એ દર્શાવે છે કે શેર જ્યાં આગલા દિવસે બંધ હતો ત્યાં ઓછો વેપાર થઈ રહ્યો છે. જો તે વાદળી અથવા સફેદ હોય તો શેરની કિંમત તેના અગાઉના બંધ ભાવથી સ્થિર રહે છે.

ટિકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) નો ઉપયોગ કરીને શેરોમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

ટિકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) નો પ્રાથમિક હેતુ દિવસના અંતે બંધ ભાવ સાથે વર્તમાન બજાર કિંમત દર્શાવવાનો છે. એકંદરે, ટિકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી)  તે ચોક્કસ સમયે કોઈ પણ સ્ટોકનું બજાર વલણ દર્શાવે છે. ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) ડેટા તકનીકી વિશ્લેષકોને આલેખનો ઉપયોગ કરીને સ્ટોક વર્તનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં પણ મદદ કરે છે.

નિષ્કર્ષ

ટીકર ટેપ (માહિતી ધરાવતી લાંબી સાંકડી કાગળની પટ્ટી) કામગીરી વિશ્લેષણમાં મદદ કરવા માટે સ્ટોકના ભાવની વધઘટ દર્શાવે છે. તે વાર્ષિક અને ત્રિમાસિક નાણાકીય અને વ્યવસાયિક ક્રિયાઓ પર નિયમિત અધતન પણ આપે છે, જે શેરોમાં રોકાણ અને તેમની સફળતા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે, કૃત્રિમ બુદ્ધિ, યંત્ર શીખવું અને રોબોટિક્સ જેવી નવી તકનીકના ઉદભવ સાથે, મોબાઇલ ઍપ્લિકેશન્સ ભવિષ્યના મૂલ્યોને વધુ સચોટ રીતે દર્શાવશે તેવી અપેક્ષા છે.