ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಎಂದರೇನು?

ಫೀಡರ್ ಫಂಡಿನ ಅರ್ಥ

ಹೂಡಿಕೆ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಪೂಲ್‌ಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಉಪ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಫೀಡರ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡಿನ ಎರಡು ಹಂತದ ಹೂಡಿಕೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ಲಾಭದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೀಡರ್ ಫಂಡಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್-ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳದ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವನ್ನು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಎರಡು ಶ್ರೇಣಿಯ ಫಂಡ್ ರಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಫಂಡ್ ರಚನೆಗಳು: ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ನ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚದ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು (NAV ಗಳನ್ನು) ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಹಲವಾರು ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ತೆರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವವರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿ (LLC) ಆಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆನ್‌ಶೋರ್ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ನ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳ ಪಾಸ್-ಥ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಾಸ್ಟರ್-ಫೀಡರ್ ರಚನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

  • ಮಿರರ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮಾಸ್ಟರ್-ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ತೆರಿಗೆ ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ (ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ).
  • ಮಾಸ್ಟರ್-ಫೀಡರ್ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಗಳು (ಪರಿ ಪಸ್ಸು) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
  • ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಜನರಲ್ ಪಾಲುದಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಶುಲ್ಕವು ಆನ್‌ಶೋರ್ ಫೀಡರ್‌ಗಳ ತೆರಿಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು).

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ (ಎಸ್‌ಇಸಿ (SIC)) ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್-ಎಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಯು.ಎಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು (ವಿದೇಶಿ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು) ಅನುಮತಿಸಿದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ವಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ, 1940 ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳು 12 (ಡಿ) (1) (ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಅನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದೆ ಯು.ಎಸ್. ನೋಂದಾಯಿತ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಯಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ತರಬೇತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಫಂಡ್ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು.

ಫೀಡರ್ ಫಂಡಿನ ಉದಾಹರಣೆ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ X ಎರಡು ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ಬಿ .

ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಎ ಎರಡು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಪಾಲುದಾರ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಇ.

ಪಾಲುದಾರ ಡಿ $50 ಅನ್ನು ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ  ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಾಲುದಾರ ಇ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ $25 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಎಚ್ ನಲ್ಲಿ $70 ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಪಾಲುದಾರರು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ.

ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಡ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ $100 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಲುದಾರರು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಹಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಯ ಹಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಎಚ್ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, $50 (ಡಿ ನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ), $250 ರಿಂದ, ಎರಡು ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಹಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಮೊತ್ತ. ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್‌ನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಶೇಕಡಾವಾರು 20% ಆಗಿದೆ. 

ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಬಿ ಯ ಹಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಎಚ್ $200 ಅನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಎರಡು ಅರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹೂಡಿಕೆ, $250 ರ ಒಳಗೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಎಚ್ ನ ಒಟ್ಟು ಹಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ-ಅರ್ಹ ಬಂಡವಾಳ. ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಬಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಶೇಕಡಾವಾರು 80%.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಎಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಗಳಿಂದ $500 ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಇದು ತನ್ನ ಹಾಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ 20% ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, $100, ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಫೀಡರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಪಾಲುದಾರ ಡಿ, ಅದರ ಏಕಮಾತ್ರ ಅರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ $100 (ಲಾಭದ 100%) ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಎಚ್ ತನ್ನ ಬಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ 80% ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಬಿ ಗೆ $400 ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಝೆಡ್ ನಂತರ ಪ್ರತಿ $200 (ಲಾಭದ 50%) ಅನ್ನು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರು ಹಾಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಾಲದಾತರು ಮತ್ತು ಫಂಡ್‌ಗಳು ಫೀಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳ ಕರೆ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಲದಾತರು ತಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಾಲದಾತರು ಮತ್ತು ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಲದಾತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಮತೋಲನ ನೀಡಲು ಅನುಭವಿ ಕಾನೂನು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಫೀಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಹಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಸರಿಯಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಾಲದಾತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಡ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು.