સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસ શું છે?

1 min read
by Angel One

કંપની અધિનિયમ, 2013 ની કલમ 2 હેઠળ એક પ્રોસ્પેક્ટસ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. (70) “કોઈપણ દસ્તાવેજ જે પ્રોસ્પેક્ટસ તરીકે વર્ણન કરવામાં આવે છે અથવા જારી કરવામાં આવે છે”. આમાં કોઈપણ નોટિસ, સર્ક્યુલર, જાહેરાત અથવા અન્ય દસ્તાવેજો શામેલ છે જે કોઈપણ કોર્પોરેટ સંસ્થાની સિક્યોરિટીઝની ખરીદી માટે જાહેર જનતાને ઑફર તરીકે સેવા આપે છે.

એક દસ્તાવેજ નીચેનામાંથી કોઈપણ બે માપદંડને પૂર્ણ કરવું આવશ્યક છે જેને પ્રોસ્પેક્ટસ માનવામાં આવશે.

 • દસ્તાવેજ કોઈ પણ જાહેર શેરો અથવા ડિબેન્ચર્સને ડિપોઝિટ અથવા સબસ્ક્રિપ્શનને આમંત્રિત કરવું જોઈએ.
 • જાહેર જનતાને આવી કાર્યક્રમમાં આમંત્રિત કરવું જોઈએ.
 • આમંત્રણ કંપની દ્વારા અથવા તેની તરફથી જારી કરવામાં આવશે.
 • આમંત્રણ શેર, ડિબેન્ચર્સ અથવા અન્ય સમાન નાણાંકીય સાધનો સાથે સંબંધિત હોવું જોઈએ.

દરેક જાહેર ટ્રેડ કરેલી ફર્મને કોઈ પણ પ્રોસ્પેક્ટસ જારી કરવી આવશ્યક છે અથવા એકને બદલે એક સ્ટેટમેન્ટ ફાઇલ કરવી આવશ્યક છે. ખાનગી કોર્પોરેશન માટે, આની જરૂર નથી. જોકે, જ્યારે કોઈ ખાનગી કંપની જાહેર કોર્પોરેશનમાં ફેરફાર કરે છે, ત્યારે તેને એક પ્રોસ્પેક્ટસ ફાઇલ કરવી આવશ્યક છે જો કોઈ પહેલાં રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું અથવા કોઈ પ્રોસ્પેક્ટસ સિવાય સ્ટેટમેન્ટ ફાઇલ કરવી જોઈએ. કંપની અધિનિયમ 2013 ની કલમ 70 પ્રોસ્પેક્ટસના બદલે નિયમન કરતી જોગવાઈઓ દર્શાવે છે.

પ્રોસ્પેક્ટસની જરૂર શા માટે છે?

 કંપની અધિનિયમ 2013 ની કલમ 30 માં પ્રોસ્પેક્ટસના જાહેરાત માટેની જોગવાઈઓ જોવા મળે છે. આ વિભાગમાં કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે કંપની તેના શેરોની વેચાણ માટે કોઈપણ રીતે ઑફર કરી રહી છે, ત્યારે કંપનીના મેમોરેન્ડમની સામગ્રી, ઉદ્દેશ્ય, સભ્યોની જવાબદારીઓ, કંપનીની શેર મૂડી, હસ્તાક્ષરકર્તાઓ અને તેમના દ્વારા સબસ્ક્રાઇબ કરેલા શેરોની સંખ્યા અને કંપનીની મૂડી માળખા નિર્દિષ્ટ કરવી આવશ્યક છે. ટૂંકમાં, રોકાણકારો માટે કંપની, તેના નાણાં, તેના પ્રમોટર્સ અને તેના સંચાલન ક્ષેત્ર વિશે માહિતીપૂર્ણ નિર્ણય લેવા માટે મહત્વપૂર્ણ બધી માહિતી પ્રોસ્પેક્ટસમાં શામેલ કરવાની જરૂર છે.

પ્રોસ્પેક્ટસના પ્રકારો

નીચે વિવિધ પ્રકારની સંભાવનાઓ છે.

માનવામાં આવેલ પ્રોસ્પેક્ટસ – 2013 ની કંપની અધિનિયમની કલમ 25(1) મુજબ, જો કંપની જાહેર જનતાને ફાળવણીની મંજૂરી આપે છે અથવા પ્રતિભૂતિઓ પ્રદાન કરે છે તો એક દસ્તાવેજ એક પ્રોસ્પેક્ટસ માનવામાં આવે છે.

રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ – આ એક પ્રોસ્પેક્ટસ છે જે ઑફર પહેલાં રજિસ્ટ્રાર સાથે ફાઇલ કરવી આવશ્યક છે. ખાસ કરીને, પ્રોસ્પેક્ટસમાં વિશિષ્ટ કિંમત અથવા સિક્યોરિટીઝની ક્વૉન્ટમ જેવી માહિતીનો અભાવ છે.

શેલ્ફ પ્રોસ્પેક્ટસ – જ્યારે કંપની એકથી વધુ પ્રકારની સિક્યોરિટીઝ જારી કરવાની ઑફર કરી રહી છે, ત્યારે તેને જારી કરવાની સંભાવનાને શેલ્ફ પ્રોસ્પેક્ટસ કહેવામાં આવે છે.

સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસ – એક સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસમાં કંપની, તેના નાણાંકીય ઇતિહાસ, તેના પ્રમોટર્સ અને વેચાણ માટેની તેની ઑફર સંબંધિત તમામ આવશ્યક માહિતી શામેલ છે.

એબ્રિજડ પ્રોસ્પેક્ટસ શું છે?

કંપની અધિનિયમ 2013 ની કલમ 2(1) મુજબ, આ બાબતમાં નિયમો સ્થાપિત કરીને સિક્યોરિટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ દ્વારા નિર્ધારિત પ્રોસ્પેક્ટસના પ્રમુખ પાસાઓ ધરાવતા એક મેમોરેન્ડમ તરીકે એક સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

 તેથી તે પ્રોસ્પેક્ટસ સારાંશ ધરાવતા દસ્તાવેજ છે. તેનો ઉદ્દેશ ભારતીય સિક્યોરિટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ (સેબી) દ્વારા કોઈપણ નોંધપાત્ર પરિબળો છોડી દેવાયા વિના સૂચિત માહિતીને સારાંશ આપવાનો છે.

સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસનો અર્થ, હેતુ અને મહત્વ:

 • તેનો મુખ્ય લક્ષ્ય રોકાણકારોના અધિકારોને સુરક્ષિત કરવાનો છે. અરજી ફોર્મ સાથે તેને ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે જેથી રોકાણકારો કોઈ ચોક્કસ કંપનીમાં રોકાણ કરતી વખતે તેમના અધિકારો, પરિણામો અને નિષ્કર્ષ વિશે જાગૃત થાય છે.
 • કારણ કે તે એક પ્રોસ્પેક્ટસ કરતાં ઓછો છે, તે જાહેર મૂડી ઇશ્યુ ખર્ચને ઘટાડે છે.
 • તે રોકાણકારોના સમયને વિગતવાર પ્રોસ્પેક્ટસમાંથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ માહિતીને એકત્રિત કરવાની મંજૂરી આપીને બચાવે છે.

સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસના તત્વો

કેટલાક માપદંડ છે કે સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસને અરજી ફોર્મ સાથે જોડવા માટે પૂર્ણ કરવું આવશ્યક છે. આ માપદંડ છે:

સેબી સર્ક્યુલર CIR/IMD/DF-1/19/2012 તારીખ મુજબ મૂળભૂત વિગતો. જુલાઈ 25, 2012.

 • તેને A4 પેપર પર પ્રિન્ટ કરવું આવશ્યક છે અને ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન ફૉન્ટમાં ટાઇપ કરવું આવશ્યક છે. ફૉન્ટની સાઇઝ ઓછામાં ઓછી 10 પૉઇન્ટ્સ હોવી જોઈએ. લાઇનની જગ્યા ઓછામાં ઓછી 1.00 હોવી જોઈએ, કન્ડેન્સેશનથી બચવું આવશ્યક છે, અને સામાન્ય લેટર-સ્પેસિંગ 100% સ્કેલ પર હોવું જોઈએ.
 • જો જરૂરી હોય, તો હેડિંગ્સ અને સબહેડિંગ્સ માટે ફૉન્ટની સાઇઝમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. મુખ્ય શીર્ષકો મોટા અક્ષરો, બોલ્ડ ફૉન્ટ્સ અને બૉક્સનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મુખ્ય સબહેડિંગ્સ બોલ્ડ અને બૉક્સમાં જોડાયેલા હોવા જોઈએ. અન્ય સબહેડિંગ્સ બોલ્ડ અને અન્ડરલાઇન્ડ હોવી જોઈએ.
 • વિવિધ શીર્ષકો અને સબહેડિંગ્સને સતત રીતે અથવા નંબરની વિશિષ્ટ પદ્ધતિઓ સાથે સંખ્યાબંધ હોવી જોઈએ.
 • જે ઑર્ડરમાં કન્ટેન્ટ પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે તે બદલવું જોઈએ નહીં.
 • અરજી ફોર્મ ફાટી ગયું હોય તો, તેને એવી રીતે જોડો કે કોઈ પણ માહિતી અસર કરતી નથી.
 • ટેબલ્સ અને પૉઇન્ટર્સનો ઉપયોગ માહિતીને વધુ સચોટ અને સ્પષ્ટ બનાવવા માટે કરી શકાય છે.
 • તેને ફોર્મ ભરવા, ચુકવણી કરવા અને જોખમના પરિબળો સાથે વ્યવહાર કરવા માટેની દિશા પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે. અને આવા ડેટાને નિર્દેશક સ્ટાઇલમાં પ્રસ્તુત કરવો જોઈએ, દરેક લાઇન નવી લાઇન પર શરૂ થાય છે.
 • નીચેના વાક્ય દરેક પેજની ટોચ પર બોલ્ડમાં હોવું જોઈએ. “ફોર્મ 2A ની પ્રકૃતિમાં – પ્રોસ્પેક્ટસની મુખ્ય સુવિધાઓ ધરાવતી મેમોરેન્ડમ”
 • પરિસ્થિતિ સાથે કોઈપણ સંબંધિત જોખમોને અસરકારક રીતે વ્યક્ત કરવા માટે, જોખમના પરિબળોનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ.
 • જ્યાં પણ જરૂરી હોય, પ્રોસ્પેક્ટસનો સંદર્ભ આપી શકાય છે.

તેને ક્યારે જારી કરવાની જરૂર નથી?

નીચેની પરિસ્થિતિઓમાં, એક સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસ અરજી ફોર્મ સાથે જોડવાની જરૂર નથી:

 • જો શેર/ડિબેન્ચર સામાન્ય જાહેર જનતા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં ન આવે.
 • એવી ઘટનામાં જે અન્ડરરાઇટિંગ કરારમાં દાખલ થવા માટે પ્રામાણિક આમંત્રણ પ્રાપ્ત થયું છે.

ટૂંકમાં

એક પ્રોસ્પેક્ટસ એક આવશ્યક દસ્તાવેજ છે જે રોકાણકારોને જાહેર જનતાને વેચાણ માટે તેના સ્ટૉકને મૂકવાની કંપનીના ઑફર વિશે જાણકારીપૂર્વક નિર્ણય લેવાની મંજૂરી આપે છે. જો કે, એક પ્રોસ્પેક્ટસ ખૂબ વિગતવાર હોઈ શકે છે અને માહિતીની સંપત્તિ ધરાવે છે, તેથી સેબીએ એક સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસ જારી કરવાનું ફરજિયાત કર્યું છે, જેમાં માત્ર વિગતવાર પ્રોસ્પેક્ટસમાં શામેલ સૌથી મહત્વપૂર્ણ માહિતી શામેલ છે. આને સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસ કહેવામાં આવે છે. એક સંક્ષિપ્ત પ્રોસ્પેક્ટસ સુનિશ્ચિત કરે છે કે રોકાણકારો વિગતવાર પ્રોસ્પેક્ટસમાં શામેલ માહિતીના સમુદ્રમાં કંપનીની ઇશ્યુ મહત્વપૂર્ણ વિગતો ચૂકી નથી.