आधार कार्डसाठी आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्डसाठी अर्ज केल्यानंतर, ते कसे डाउनलोड करायचे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण ते वापरण्यास सुलभतेने प्रदान करते.

आधार कार्ड हे प्रत्येक भारतीयासाठी एक अद्वितीय ओळखीचे साधन आहे. बँक अकाउंट किंवा डिमॅट अकाउंट उघडण्यासाठी आणि इतर संबंधित दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी तुमच्या ओळखीचा पुरावा म्हणून आवश्यक आहे. अर्ज करताना तुम्हाला आवश्यक असलेल्या आधार कार्डच्या कागदपत्रांमध्ये ओळख आणि पत्ता पुरावा कागदपत्रे समाविष्ट आहेत.

जेव्हा तुम्हाला आधार कार्डसाठी अर्ज करायचा असेल तेव्हा तुम्हाला एक फॉर्म भरावा लागेल जो UIDAI वेबसाइट, अधिकृत आधार पोर्टल किंवा आधार नोंदणी केंद्रावर उपलब्ध आहे. या फॉर्मसोबत, तुम्हाला काही आधार सहाय्यक दस्तऐवज (स्वयं-साक्षांकित) सबमिट करावे लागतील, जे या लेखात नमूद केले आहेत.

ओळखीचा पुरावा (POI) कागदपत्रे

तुम्ही खालील आधार कार्ड कागदपत्रांच्या यादीपैकी कोणतेही सादर करू शकता:

 • पासपोर्ट
 • पॅन कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • मतदार ओळखपत्र
 • वाहन चालविण्याचा परवाना
 • सरकारने जारी केलेला फोटो ID
 • शस्त्र परवाना
 • फोटो असलेले बँक डेबिट/ATM कार्ड
 • फोटोसह क्रेडिट कार्ड
 • निवृत्ती वेतनधारकाचा फोटो ID
 • शेतकरी फोटो पासबुक
 • CGHS/ECHS फोटो ID कार्ड
 • फोटोसह राजपत्रित अधिकारी किंवा तहसीलदार यांनी जारी केलेले ओळख प्रमाणपत्र
 • भारत सरकारने जारी केलेला अपंगत्व ID/वैद्यकीय ID
 • भामाशाह कार्ड
 • आमदार, MLC किंवा खासदार यांनी फोटोसह (लेटरहेडवर) जारी केलेले प्रमाणपत्र.
 • मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेकडून ओळख प्रमाणपत्र
 • RSBY कार्ड
 • फोटोसह OBC/ST/SC प्रमाणपत्र
 • फोटोसह SSLC बुक
 • पंचायत किंवा गाव प्रमुखांद्वारे जारी केलेले ओळख प्रमाणपत्र (ग्रामीण भागासाठी)

तुम्ही सबमिट केलेल्या आधार कार्डसाठी जी काही कागदपत्रे आवश्यक आहेत, ती स्व-साक्षांकित असणे आवश्यक आहे.

आधार कार्डसाठी जन्मतारखेचा पुरावा (DOB) कागदपत्र

आत्तापर्यंत तुम्हाला माहित असेल की नवीन आधार कार्ड मिळवण्यासाठी तुम्हाला सपोर्टेड दस्तऐवज पुरावा द्यावा लागेल. ओळख दस्तऐवजांच्या पुराव्यासह, तुमची जन्मतारीख सत्यापित करण्यासाठी तुम्हाला खालीलपैकी कोणतेही प्रदान करणे आवश्यक आहे:

 • पासपोर्ट
 • पॅन कार्ड
 • जन्म प्रमाणपत्र
 • SSLC बुक
 • लेटरहेडवर राजपत्रित अधिकाऱ्याद्वारे जारी केलेले तुमच्या जन्मतारखेचे प्रमाणपत्र
 • कोणत्याही शैक्षणिक मंडळाने/विद्यापीठाने जारी केलेले मार्कशीट
 • भारत सरकारने जारी केलेले ओळखपत्र
 • केंद्रीय/राज्य निवृत्ती वेतन आदेश
 • कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेद्वारे जारी केलेल्या तुमच्या जन्मतारीखसह फोटो ID कार्ड
 • तुमची जन्मतारीख दाखवणारे कोणतेही सरकारी योजनेचे आरोग्य कार्ड

पत्त्याच्या पुराव्यांची यादीआधार कार्ड नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

कागदपत्राच्या पुराव्याच्या वर नमूद केलेल्या श्रेण्यांसोबत, तुम्हाला तुमचा पत्ता पुरावा देखील आधार प्राधिकरणांना द्यावा लागेल. तुमचा पत्ता सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही आधार कागदपत्रे देऊ शकता जे खाली नमूद केले आहेत:

 • बँक स्टेटमेंट किंवा पासबुक
 • पासपोर्ट
 • वाहन चालविण्याचा परवाना
 • रेशन कार्ड
 • मतदार ओळखपत्र
 • पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट/पासबुक
 • सरकारने जारी केलेले ओळखपत्र (फोटोसह)
 • मागील 3 महिन्यांचे वीज बिल
 • मागील 3 महिन्यांची पाण्याची बिले
 • मागील 3 महिन्यांचे गॅस बिल
 • मालमत्ता कराची पावती (1 वर्ष)
 • इन्श्युरन्स पॉलिसी
 • पत्ता दर्शविणारे शस्त्र परवाना
 • CGHS/ECHS कार्ड
 • बँक, शैक्षणिक संस्था किंवा नोंदणीकृत संस्था/कंपनी यांच्या स्वाक्षरी केलेल्या लेटरहेडवरील पत्ता
 • कोणत्याही शाळा/शैक्षणिक संस्थेचे ओळखपत्र
 • मनरेगा जॉब कार्ड
 • निवृत्ती वेतन कार्ड
 • शेतकरी पासबुक
 • भामाशाह कार्ड
 • आमदार, MLC, खासदार किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्या लेटरहेडवर जारी केलेले तुमच्या पत्त्यासह प्रमाणपत्र
 • वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र
 • आयकर मूल्यांकन आदेश
 • नोंदणीकृत मालमत्ता लीज किंवा विक्री करार
 • टपाल विभागाने जारी केलेले पत्ता कार्ड
 • शासनाने जारी केलेले अधिवास प्रमाणपत्र
 • वैद्यकीय किंवा अपंगत्व प्रमाणपत्र
 • अल्पवयीन असल्यास, पालकांचा पासपोर्ट
 • जोडीदाराचा पासपोर्ट
 • पत्त्यासह विवाह प्रमाणपत्र
 • ग्रामीण भागातील गाव प्रमुख किंवा पंचायतद्वारे जारी केलेले पत्त्याचे प्रमाणपत्र

सर्व आधार सहाय्यक कागदपत्रांसह, वर दिलेली कोणतीही कागदपत्रे स्वयं-प्रमाणित केली जाणे आवश्यक आहे आणि नंतर आधार प्राधिकरणाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

आधार नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या संबंधांच्या कागदपत्रांचा पुरावा

जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचे प्रमुख नसाल तर तुम्हाला संबंधाचा पुरावा (कुटुंबाच्या प्रमुखासह) कागदपत्रे सादर करावी लागतील. नवीन आधार कार्ड कागदपत्रांमध्ये, हे पुरावे कुटुंब प्रमुखाशी तुमचे नाते दर्शवतात. तुम्ही या उद्देशासाठी खालीलपैकी कोणतेही प्रदान करू शकता:

 • निवृत्ती वेतन कार्ड
 • PDS कार्ड
 • पासपोर्ट
 • CGHS/ECHS कार्ड
 • आर्मी कॅन्टीन कार्ड
 • मनरेगा जॉब कार्ड
 • जन्म प्रमाणपत्र
 • शासनाने जारी केलेले विवाह प्रमाणपत्र
 • भामाशाह कार्ड
 • टपाल विभागाने जारी केलेले पत्ता कार्ड
 • एखाद्या मुलाचा जन्म झाल्यास, सरकारी रुग्णालयाद्वारे जारी केलेले डिस्चार्ज प्रमाणपत्र
 • आमदार, MLC, खासदार किंवा राजपत्रित अधिकारी यांनी जारी केलेले नातेसंबंधाचे प्रमाणपत्र. हे लेटरहेडवर जारी करणे आवश्यक आहे.
 • ग्रामीण भागातील गावप्रमुख किंवा पंचायतीने जारी केलेले कुटुंब प्रमुखाशी संबंध प्रस्थापित करणारे ओळख प्रमाणपत्र.

मुलांच्या आधार कार्डसाठी आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड मुलांना दिले जाते, आणि मुलांसाठी आवश्यक असलेली आधार कागदपत्रे प्रौढांसाठी आवश्यक असलेल्या आधार कागदपत्रांसारखीच असतात. मुलांच्या पालकांकडे आधार कार्ड असल्यास, हे प्रदान करणे आवश्यक आहे. 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना बायोमेट्रिक डाटा सादर करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. वयाच्या 5 वर्षांनंतर त्यांना बायोमेट्रिक डेटा आणि आधारला आधार देणारी कागदपत्रे द्यावी लागतील. 5 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांसाठी आधार कार्ड प्राप्त करण्यासाठी खालीलपैकी कोणतेही प्रदान केले जाऊ शकते:

 • ओळखीचा पुरावा कागदपत्र
 • पत्त्याचा पुरावा कागदपत्र
 • जन्म प्रमाणपत्र
 • पालकांचे आधार कार्ड

मुलांसाठी आधार कार्डसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांबद्दल बोलताना, तुम्ही हे लक्षात ठेवावे की 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतील. अशा प्रकरणांमध्ये, पुरावा म्हणून पालकांबद्दलची कागदपत्रे सादर केली जाऊ शकतात.

OCI कार्डधारक/LTV कागदपत्र धारक/नेपाळ आणि भूतानचे नागरिक आणि इतर निवासी परदेशींसाठी आवश्यक कागदपत्रे

तुम्ही OCI कार्डधारक, LTV कागदपत्र धारक, नेपाळ/भूतानचे नागरिक किंवा इतर कोणतेही रहिवासी परदेशी असल्यास, तरीही तुम्ही आधार सहाय्यक कागदपत्रे सबमिट करून आधार कार्ड मिळवू शकता. तुमच्‍या वर्गवारीनुसार तुम्‍हाला काय प्रदान करण्‍याची गरज आहे ते येथे आहे::

 • OCI कार्डधारक: मागील वर्षात किमान 182 दिवस भारतात राहिलेल्या रहिवाशांसाठी वैध परदेशी पासपोर्ट आणि वैध OCI कार्ड.
 • LTV/दीर्घकालीन व्हिसा धारक: एक वैध परदेशी पासपोर्ट आणि वैध LTV, बौद्ध, शीख, जैन, हिंदू, ख्रिश्चन आणि पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील पारशी या अल्पसंख्याक समुदायांना जारी केला जातो.
 • नेपाळ आणि भूतानचे रहिवासी: वैध पासपोर्ट, किंवा कोणतेही दोन नागरिकत्व प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र किंवा भारतात जारी केलेले मर्यादित वैधता मिशन प्रमाणपत्र.
 • इतर रहिवासी परदेशी: एक वैध परदेशी पासपोर्ट आणि वैध व्हिसा, किंवा FRO/FRRO द्वारे जारी केलेले नोंदणीचे वैध प्रमाणपत्र जे मागील वर्षात भारतात 182 दिवस राहिले आहेत.

निष्कर्ष

आधार कार्डमुळे असंख्य संधी आणि सेवांची दारे उघडली जातात. त्याच्या सहजतेने आणि स्वीकारार्हतेसह, ते दैनंदिन जीवन त्रासमुक्त करते. अर्थात, इतर कोणत्याही अधिकृत कागदपत्राप्रमाणे, तुम्हाला तुमच्या अर्जासोबत आधार कार्डसाठी आवश्यक असलेली काही कागदपत्रे द्यावी लागतील.

FAQs

मला कोणत्याही आधार सहाय्यक कागदपत्रांशिवाय आधार कार्ड मिळू शकेल का?

तुमच्या आधार कार्डसाठी तुमच्या अर्जाचे समर्थन करणारे कोणतेही कागदपत्र नसल्यास, तुम्ही एचओएफ (HOF) (कुटुंब प्रमुख) मार्फत अर्ज करू शकता.

मुलाच्या आधार कार्डसाठी, पालक वैध पुरावा म्हणून ओळखपत्रे सादर करू शकतात का?

मुलाच्या आधार कार्डसाठी, पालक मुलाच्या वतीने वैध ओळखपत्र, पत्ता आणि जन्म पुरावा या स्वरूपात आधार कार्डची कागदपत्रे सादर करू शकतात.

आधार कार्ड कागदपत्रांसाठी ओळखीचा वैध पुरावा म्हणून काम करणारी तीन कागदपत्रे कोणती आहेत?

आधार कार्ड मिळविण्यासाठी पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र आणि पॅन कार्ड ही तीन वैध ओळख पुरावा कागदपत्रे म्हणून काम करू शकतात.

मला आधार सहाय्यक कागदपत्रांची यादी कुठे मिळू शकेल?

यूआयडीएआय (UIDAI)च्या अधिकृत वेबसाईटवर तुम्हाला आधार सहाय्यक कागदपत्रांची यादी मिळेल.